Liceum dla Dorosłych

Liceum dla dorosłych zaprasza absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zapisy na semestry bez wpisowego. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Liceum zaoczne

Liceum po szkole zawodowej

Uzupełniające liceum ogólnokształcące zaprasza absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum uzupełniającym trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Uzupełniające liceum ogólnokształcące

Gimnazjum dla Dorosłych

Nauka w gimnazjum dla dorosłych na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata (czyli 6 semestrów).

czytaj więcej: Gimnazjum dla dorosłych

Szkoła policealna

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich do nauki na wybranym kierunku szkoły policealnej. Polecamy kierunki takie jak technik administracji, BHP, rachunkowości oraz kursy kwalifikacyjne technik logistyk i ekonomista.

czytaj więcej: Szkoła policealna

Rachunkowość - Szkoła policealna Poznań

Zawód: Technik Rachunkowości

Nauka trwa 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Technik Rachunkowości  to kierunek przygotowany w przez naszą szkołę w którym nauczenie skoncentrowane zostało na zdobywaniu praktycznych umiejętności.

Nasi absolwenci mogą prowadzić pełne rejestry wszystkich transakcji finansowych oraz sprawdzać dokładność dokumentów i rejestrów w oparciu o przepisy prawa podatkowego.

Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w działach księgowości, fakturowania, kadr i płac, biurach księgowych, urzędach i instytucjach publicznych lub prowadząc własną działalność.

 1. Podstawy ekonomii
 2. Statystyka
 3. Technika biurowa
 4. Zasady rachunkowości
 5. Marketing
 6. Elementy prawa
 7. Przedsiębiorczość
 8. Rachunkowość
 9. Język obcy zawodowy
 10. Kultura zawodu
 11. Pracownia ekonomiczno-informatyczna
 12. Finanse
 13. Podstawy przedsiębiorczości*

Rekrutacja – wymagane dokumenty:
Prowadzimy ciągłą rekrutację bez egzaminów wstępnych.

 • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie
 • kserokopia aktu małżeństwa (dotyczy mężatek)
 • podanie o naukę (do wyboru - możliwość pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie),
 • umowa do wypełnienia w Sekretariacie