Liceum dla Dorosłych

Liceum dla dorosłych zaprasza absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zapisy na semestry bez wpisowego. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Liceum zaoczne

Liceum po szkole zawodowej

Uzupełniające liceum ogólnokształcące zaprasza absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum uzupełniającym trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Uzupełniające liceum ogólnokształcące

Gimnazjum dla Dorosłych

Nauka w gimnazjum dla dorosłych na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata (czyli 6 semestrów).

czytaj więcej: Gimnazjum dla dorosłych

Szkoła policealna

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich do nauki na wybranym kierunku szkoły policealnej. Polecamy kierunki takie jak technik administracji, BHP, rachunkowości oraz kursy kwalifikacyjne technik logistyk i ekonomista.

czytaj więcej: Szkoła policealna

Technik BHP - Szkoła policealna Poznań

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to kierunek przygotowany w przez naszą szkołę w którym nauczenie skoncentrowane zostało na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Dzięki temu poznasz jak odpowiednio przygotować stanowisko, opracować wewnętrzne regulaminy, przeprowadzać szkolenia BHP i tym samym zapobiegać wypadkom w pracy.

Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, firmach przeprowadzających szkolenia BHP lub w każdej firmie, gdzie liczba pracowników przekracza 100 osób i tym samym musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy. Część absolwentów decyduję się  również na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

UWAGA!!
Pracownicy służb BHP do dnia 1 lipca 2013 r. mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W przeciwnym razie nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków!

Przedmioty:

 1. Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
 2. Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
 3. Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
 4. Toksykologia
 5. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 6. Podstawy psychologii i socjologii
 7. Prawna ochrona pracy
 8. Techniczne bezpieczeństwo pracy
 9. Analiza i ocena zagrożeń
 10. Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
 11. Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
 12. Użytkowanie komputera
 13. Zajęcia praktyczne
 14. Podstawy przedsiębiorczości

Rekrutacja – wymagane dokumenty:
Prowadzimy ciągłą rekrutację bez egzaminów wstępnych.

 • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie
 • kserokopia aktu małżeństwa (dotyczy mężatek)
 • podanie o naukę (do wyboru - możliwość pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie),
 • umowa do wypełnienia w Sekretariacie