Liceum dla Dorosłych

Liceum dla dorosłych zaprasza absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zapisy na semestry bez wpisowego. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Liceum zaoczne

Liceum po szkole zawodowej

Uzupełniające liceum ogólnokształcące zaprasza absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum uzupełniającym trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Uzupełniające liceum ogólnokształcące

Gimnazjum dla Dorosłych

Nauka w gimnazjum dla dorosłych na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata (czyli 6 semestrów).

czytaj więcej: Gimnazjum dla dorosłych

Szkoła policealna

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich do nauki na wybranym kierunku szkoły policealnej. Polecamy kierunki takie jak technik administracji, BHP, rachunkowości oraz kursy kwalifikacyjne technik logistyk i ekonomista.

czytaj więcej: Szkoła policealna

Opiekun osoby starszej - Szkoła policealna Poznań

Zawód: Opiekun osoby starszej

Nauka trwa 2 lata(4 semestry), zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Opiekun osoby starszej to kierunek przygotowany w przez naszą szkołę w którym nauczenie skoncentrowane zostało na zdobywaniu praktycznych umiejętności. Opiekun Seniora świadczy usługi i udziela pomocy dla osób  starszych w codziennych czynnościach.

Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki, ośrodkach pomocy społecznej, sanatoriach, klinikach, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach oraz jako opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność. Opiekun Seniora to idealny zawód dla osób, które chcą wyjechać dość szybko za granicę i tam pracować!

Przedmioty:

 1. Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 2. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 3. Podstawy prawa i ekonomiki
 4. Polityka społeczna
 5. Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
 6. Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 7. Promocja zdrowia i profilaktyka
 8. Zajęcia praktyczne
 9. Podstawy przedsiębiorczości

Rekrutacja – wymagane dokumenty:
Prowadzimy ciągłą rekrutację bez egzaminów wstępnych.

 • oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie
 • kserokopia aktu małżeństwa (dotyczy mężatek)
 • podanie o naukę (do wyboru - możliwość pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie),
 • umowa do wypełnienia w Sekretariacie