Liceum dla Dorosłych

Liceum dla dorosłych zaprasza absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zapisy na semestry bez wpisowego. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Liceum zaoczne

Liceum po szkole zawodowej

Uzupełniające liceum ogólnokształcące zaprasza absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum uzupełniającym trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Uzupełniające liceum ogólnokształcące

Gimnazjum dla Dorosłych

Nauka w gimnazjum dla dorosłych na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata (czyli 6 semestrów).

czytaj więcej: Gimnazjum dla dorosłych

Szkoła policealna

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich do nauki na wybranym kierunku szkoły policealnej. Polecamy kierunki takie jak technik administracji, BHP, rachunkowości oraz kursy kwalifikacyjne technik logistyk i ekonomista.

czytaj więcej: Szkoła policealna

Rekrutacja i opłaty

Prowadzimy ciągłą rekrutację bez egzaminów wstępnych. Nauka rozpoczyna się we wrześniu i w lutym.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 4 fotografie,
  • honorowane są zaświadczenia o dysortografii, dysleksji itp.
  • kserokopia aktu małżeństwa (dotyczy mężatek)
  • podanie o naukę (do wyboru - możliwość pobrania ze strony internetowej lub w  Sekretariacie),
  • umowa do wypełnienia na w Sekretariacie,

Czesne za szkołę:

  • koszt nauki w Liceum wynosi 450 zł za semestr (słuchacz zobowiązuje się do wniesienia w/w kwoty w terminie do 15 -go pierwszego miesiąca rozpoczęcia nauki),
  • powyższa kwota  może być na prośbę słuchacza rozłożona na raty (liczba rat 5 po 90 zł miesięcznie do każdego 15 -go dnia miesiąca)

ZA OKRES WAKACYJNY (LIPIEC, SIERPIEŃ) ORAZ ZA EGZAMINY SEMESTRALNE OPŁAT NIE POBIERAMY.