Liceum dla Dorosłych

Liceum dla dorosłych zaprasza absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zapisy na semestry bez wpisowego. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Liceum zaoczne

Liceum po szkole zawodowej

Uzupełniające liceum ogólnokształcące zaprasza absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum uzupełniającym trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Egzaminy semestralne i okres wakacyjny bez opłat.

czytaj więcej: Uzupełniające liceum ogólnokształcące

Gimnazjum dla Dorosłych

Nauka w gimnazjum dla dorosłych na podbudowie 6-letniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata (czyli 6 semestrów).

czytaj więcej: Gimnazjum dla dorosłych

Szkoła policealna

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich do nauki na wybranym kierunku szkoły policealnej. Polecamy kierunki takie jak technik administracji, BHP, rachunkowości oraz kursy kwalifikacyjne technik logistyk i ekonomista.

czytaj więcej: Szkoła policealna

Rekrutacja i opłaty

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • 4 fotografie
  • honorowane są zaświadczenia o dysortografii, dysleksji ect.
  • kserokopię aktu małżeństwa (dotyczy mężatek)
  • podanie o naukę (do wyboru - możliwość pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie)
  • umowa do wypełnienia w Sekretariacie

Czesne za szkołę:

  • koszta nauki w gimnazjum wynosi 450,00 zł (czterysta złotych) za semestr (słuchacz zobowiązuje się do wniesienia w/w kwoty w terminie do 15-go pierwszego miesiąca rozpoczęcia nauki)
  • powyższa kwota może być rozłożona na prośbę słuchacza na raty (liczba rat 5 po 90,00 zł miesięcznie do każdego 15-go dnia miesiąca)

ZA OKRES WAKACYJNY (LIPIEC, SIERPIEŃ) ORAZ ZA EGZAMINY SEMESTRALNE OPŁAT NIE POBIERAMY